Alternatieve energie in België > Zonnepanelen > Fotovoltaïsche zonnepanelen energieopwekking

Fotovoltaïsche zonnepanelen energieopwekking

energie opwekken met fotovoltaïsche zonnepanelenHet fotovoltaïsche zonnepaneel, ook wel PV-paneel genoemd, ontleent zijn naam aan het type zonnecel dat op het paneel wordt toegepast, namelijk de fotovoltaïsche zonnecel. PV staat in dit verband dan ook voor het Engelse ‘photovoltaic’.

Een zonnecel van het fotovoltaïsche soort zet licht rechtstreeks om in energie. Het bestaat uit twee gedeeltes, één met een positieve en één met een negatieve lading dankzj deze 2 delen kunnen de fotovoltaïsche zonnepanelen energie opwekken Die opwekking van energie kan dan weer in huis gebruikt worden als alternatief voor het lichtnet. De delen worden van elkaar gescheiden door een plaatje van halfgeleidend materiaal. Dat wil zeggen dat het plaatje alleen geleidt wanneer er zonlicht op valt. Vaak is dit halfgeleidende materiaal silicium. Als er zonlicht op de zonnecel valt wordt zodoende een elektrische stroom tot stand gebracht.

 

Een standaard zonnecel is zo’n tien bij tien centimeter groot en levert plus mina 1,3 watt. Bovendien zijn losse cellen breekbaar en vochtgevoelig. Daarom worden meerdere zonnecellen samen aangebracht op een fotovoltaïsch paneel.

 

Voor- en nadelen van fotovoltaïsche zonnepanelen

Het grootste voordeel van het gebruik van PV-panelen is uiteraard dat hiermee zonne-energie wordt benut. Net als andere zogenaamde hernieuwbare energiebronnen (denk aan windenergie) is dit een onuitputtelijke bron van energie en zorgt de winning van zonne-energie tot geen of weinig uitstoot van schadelijke gassen.

Ook tegenover andere vormen van milieuvriendelijke energieopwekking kan het fotovoltaïsche zonnepaneel voordelen overleggen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het creëren van biobrandstof is er bij de opwekking van zonne-energie geen goede landbouwgrond, bevloeiing en bemesting nodig. Hier komt nog bij dat een PV-paneel dicht bij de gebruiker kan worden geïnstalleerd. Dat wil zeggen bijvoorbeeld op het dak of in de tuin.

Het gebruik van een fotovoltaïsch paneel kent ook enkele nadelen. Een voor de hand liggend probleem is dat de absorptie van zonlicht ’s nachts wordt onderbroken. Dit geldt natuurlijk extra sterk in de winter, wanneer de dagen korter en de nachten langer worden. Een ander groot nadeel dat het gebruik van PV-panelen met zich meebrengt is het aanvankelijke kostenplaatje. De aankoopprijs bedraagt al snel meer dan vijfduizend euro, exclusief BTW. Hier zijn echter wel nuances in aan te brengen. Zo is het voor particulieren in veel gevallen mogelijk om bij hun gemeente of provincie subsidies aan te vragen voor de aanschaf van een zonnepaneel. Verder heeft de Belgische overheid nog een systeem met het gebruik van zogenaamde ‘groenestroomcertificaten’ bedacht. Dit houdt in dat bij een bepaalde productie van zonne-energie u een groenestroomcertificaat ontvangt. Deze kunt u dan inruilen bij uw netbeheerder tegen een bepaald geldbedrag. Ook kunt u een gedeelte van de kostprijs van een PV-paneel aftrekken van de jaarlijkse belastingen.

Een fotovoltaïsch zonnepaneel verdient zichzelf bovendien gedeeltelijk terug. Voor systemen tot tien kilowattpiek geldt namelijk dat de kWh-meter mag worden teruggedraaid wanneer de productie hoger ligt dan het eigen gebruik. Dit kan tot zo’n vijftien cent per kWh opleveren.

Voor meer gedetailleerde informatie over het berekenen van de kostprijs kunt u elders op deze site kijken.

 

Fotovoltaïsche zonnepanelen in combinatie met het elektriciteitsnet

Eén PV-paneel levert op jaarbasis gemiddeld een dikke honderd kWh op, terwijl het gemiddelde gezin jaarlijks zo’n  drie à vierduizend kWh verbruikt. Vaak worden zonnepanelen dan ook aan elkaar gekoppeld in een zogenaamd zonnesysteem. Om alleen op zonne-energie te draaien zou echter uiteraard dan erg duur worden, maar dit hoeft geen probleem te zijn. Ook als u gebruik maakt van fotovoltaïsche zonnepanelen kunt u namelijk gewoon op het elektriciteitsnet aangesloten zijn.