Alternatieve energie in België > Wat is Groene Energie

Wat is Groene Energie

wat is groene energieEén ding is zeker:  Er komt een dag waarop de voorraden olie, steenkool en gas uitgeput zullen zijn.  Dit is het gevolg van de massale consumptie van deze fossiele brandstoffen.  Naast de gelimiteerde voorraden zijn er twee nadelen verbonden aan fossiele  brandstoffen.  Enerzijds zijn ze milieubelastend door het ontginningsproces en de CO2-uitstoot, anderzijds is de prijs onderhevig aan de wet van vraag en aanbod.  De prijs zal hierdoor fluctueren, waardoor het soms duur kan zijn om deze brandstoffen tot uw beschikking te hebben.  Om deze problemen te verminderen en te vermijden is er een alternatief: groene energie.

Wat is groene energie nu eigenlijk?

Groene energie voldoet aan twee voorwaarden:  Ze is onuitputtelijk en niet milieubelastend.  Dit wilt zeggen dat we er binnen honderden- of duizenden jaren nog gebruik van kunnen maken.  Daarnaast is het niet milieubelastend omdat er geen broeikasgassen geproduceerd worden, en de aanpassingen aan de omgeving tot een minimum herleid worden.  Bossen kappen of ontginningstechnieken toepassen is onnodig.  Energiebronnen die in aanmerking komen voor het label van groene energie zijn zon, wind, water en de warmte uit de aardbodem.

 

Energie uit biomassa is een grijze zone.  Het is groene energie als het op grote schaal wordt toegepast, maar het vergt wel aanpassingen aan de omgeving.  Tegenstanders van biomassa argumenteren ook dat door meer gebruik te maken van zonne- of windenergie, de ruimte voorzien voor de biomassa gebruikt kan worden om de voedselproductie te verhogen.  Het aantal mensen dat op aarde honger lijdt stijgt elke dag, waardoor de productie van biomassa scherp wordt bekritiseerd

 

Groene energie in België

Net zoals andere landen zet België in op groene energie.  Hiervoor wordt elke energiebron gebruikt buiten warme uit de aardboden:

 

Zonne-energie

Zonnepanelen op daken zijn een vertrouwd beeld geworden.  Niet enkel particulieren investeren in zonnepanelen, ook bedrijven plaatsen ze op het dak van hun magazijn of kantoor.  Dankzij zonnepanelen wordt een deel van de eigen behoefte aan elektriciteit voorzien, waardoor de energierekening lager uitvalt.  Zonnepanelen zijn daarom een uitstekende investering omdat ze op een aantal jaar terugverdiend zijn, terwijl ze 20 jaar gebruikt kunnen worden.  Het opwekken van zonne-energie is C02-neutraal waardoor het groene energie is.

 

Windenergie

Naast zonnepanelen zijn ook windmolens een vertrouwd beeld geworden.  Deze zijn in grote getallen geplaatst in de Noordzee.  Daarnaast zijn ze ook in het binnenland te zien op plaatsen waar het vaak waait.  Deze vorm van groene energie is al goed voor meer dan 15% van de groene stroom en wint elk jaar aan belang

 

Energie uit water

Dankzij speciale stuwdammen kan energie  gewonnen worden uit het water dat in de spaarbekkens vloeit.  Om aan de vraag te voldoen tijdens de piekuren, worden de stuwdammen op die tijdstippen ingezet om energie te produceren.  Technisch gezien is dit geen groene energie omdat het niet hernieuwbaar is.  Wel is het CO2-neutraal.