Alternatieve energie in België > Zonnepanelen > De voordelen van zonnepanelen

De voordelen van zonnepanelen

Voordelen zonnepanelenKlimaatveranderingen door de opwarming van de aarde worden steeds meer en meer zichtbaar. Daarnaast stijgt de prijs van de grondstoffen wat gevolgen heeft voor de prijs van energie, die een opwaartse trend volgt. Door deze twee redenen is de interesse in zonnepanelen gestegen de laatste jaren. Natuurlijk heeft de overheid hier ook veel mee te make. Zo heeft de Vlaamse overheid de laatste jaren enorme sommen geld uitgegeven aan subsidies voor zonnepanelen en campagnes om deze vorm van groene energie te promoten.

 

Wat zijn nu de voordelen van zonnepanelen?

Het belangrijkste voordeel van zonnepanelen is het financiële voordeel. Een zonnepaneel produceert 80 kWh per jaar per vierkante meter. Op een dak wordt gemiddeld 7 vierkante meter geplaatst wat voor een jaarlijkse opbrengst van 520-580 kWh zorgt. Jaarlijks vermindert het verbruik dus met ongeveer 550 kWh en dit gedurende 25 tot 30 jaar. Goed onderhouden zonnepanelen kunnen deze leeftijd behalen. De opgewekte stroom zorgt voor een lagere energierekening, waardoor zonnepanelen een goede investering zijn. Na enkele jaren heeft u de aankoopprijs van de zonnepanelen terugverdient, waarna u enkel nog de kosten voor het onderhoud hebt. Voor de plaatsing krijgt u in sommige gevallen subsidies, al verschilt dit van regio tot regio en van gemeente tot gemeente. Naast subsidies zorgen zonnepanelen ook voor een fiscale aftrekpost, waardoor u minder belastingen betaalt. Na de installatie van de zonnepanelen bent u ook minder afhankelijk van uw energieleverancier. Prijsstijgingen hebben zo minder effect op uw budget. Een laatste positief financieel effect van zonnepanelen is de waardestijging van het huis. Na de plaatsing wordt uw huis namelijk meer waard. Dit is niet enkel voor zonnepanelen, maar voor alle energiebesparende maatregelen.

Werk mee aan de verbetering van het milieu

Naast het financiële aspect is er ook het ecologische aspect. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen worden. Zonnepanelen zorgen voor een lagere CO2-uitstoot dan de conventionele energiecentrales. De enige schadelijke stoffen die geproduceerd worden zijn verbonden aan het productieproces van de zonnepanelen. Nadien worden er geen schadelijke broeikasgassen meer geproduceerd. Als je dit toepast dan werk jij mee aan de verbetering van het milieu.

Conclusie

Iedereen wordt beter van het plaatsen van zonnepanelen. Uzelf zal vooral positieve financiële effecten ondervinden door een lagere energiefactuur en een hogere venale waarde van uw huis. Zodra de energie opgewekt door zonnepanelen een groter marktaandeel heeft, zal ook de onderhandelingspositie van de energieleveranciers verzwakken. Door zonnepanelen te installeren helpt u ook aan de verbetering van onze planeet. Er worden namelijk minder broeikasgassen uitgestoten.