Alternatieve energie in België > Overige artikelen > De Toekomst van de Kerncentrales

De Toekomst van de Kerncentrales

Sinds de ramp in Fukushima is het debat over de toekomst van de kerncentrales terug op de voorgrond getreden.  Volgens een wet van 2003 worden alle kerncentrales tussen 2015 en 2025 gesloten.  De oudste reactoren van Doel en Tihange worden in 2015 gesloten,  waarna de andere reactoren in 2022 en 2025 volgen.  Deze uitstapregeling staat ter discussie vanwege de doelstellingen i.v.m de CO2-doelstellingen en de energievoorziening die door de sluitingen in gedrang zou kunnen komen.  Op economisch en ecologisch vlak zijn er argumenten om de centrales langer open te houden.  Toch zijn er belangrijke tegenargumenten die niet vergeten mogen worden.

 

Veiligheid van een kerncentrale

Bij het ontwerp van een kerncentrale is de beveiliging een belangrijk punt.  De kerncentrale moet beveiligd zijn tegen defecten en fouten intern.  Daarnaast moet de beveiliging ook het hoofd bieden tegen terroristische aanslagen en niet-geautoriseerde toegang door derden.  Hiervoor zijn de nodige procedures en plannen ontwikkeld.  Tsjernobyl en Fukushima tonen aan dat de beveiliging te wensen kan overlaten door ontwerpfouten, verkeerde assumpties en foutieve reacties van het personeel.  De kans op een fout waardoor een ramp zich voordoet is klein, maar de gevolgen zijn immens.

De gevolgen van een nucleaire ramp

Een nucleaire ramp doet zich voor als de reactor beschadigd wordt of oververhit.  Het risico hierbij is dat radioactief materiaal vrijkomt.  Afhankelijk van de locatie heeft dit verschillende negatieve effecten:

 

–        De grond die verontreinigd wordt is gedurende tientallen jaren onbruikbaar.  Om de grond te gebruiken voor agrarische doeleinden moet nog langer gewacht worden.  In de omgeving rond de reactor wordt gedurende die periode verhoogde radioactiviteit waargenomen

–        Dieren die radioactief materiaal binnenkrijgen worden oneetbaar.  Daarnaast bestaat het risico dat mutaties zich voordoen door mutaties in het DNA.

–        Het effect bij personen die besmet worden hangt het af van de hoeveelheid straling en de aard van het radioactief materiaal.  De effecten kunnen afwijkingen zijn of verhoogde kans op kanker.  Bij een langdurige en grootschalige blootstelling aan radioactief materiaal kan de dood intreden op een periode van slechts enkele dagen.

 

Wat te doen bij een kernramp

Als een kernramp zich voordoet is het belangrijk om zo snel mogelijk een gebouw binnen te gaan en vervolgens ramen en deuren te sluiten als u zich in de nabijheid van de ramp bevindt.  Openbare en strategische gebouwen hebben een jodiumvoorraad.  Neem deze jodium enkel in als de instanties oproepen tot inname van de jodiumpillen.  In andere situaties is dit nutteloos en zelfs gevaarlijk.  Zet de radio of de televisie aan zodat u alle boodschappen ontvangt die door de overheid worden uitgezonden.  Volg deze boodschappen steeds nauwgezet op.  Blijf ook steeds binnen tot het einde van het alarm.  Het alarm zal enkel uitgeschakeld worden als het gevaar volledig geweken is en de risico’s voor uw gezondheid geminimaliseerd zijn.