Alternatieve energie in België > Energie besparen tips > Voorwaarden Groene Lening

Voorwaarden Groene Lening

groene leningInvesteren in energiezuinige en milieuvriendelijke technologieën kost geld!  Om deze kost enigszins te drukken en mensen warm te maken om te investeren in hoogrendementsglas, zonnepanelen en isolatie bestaat de groene lening.  Het voordeel dat gegevens wordt bij een groene lening is tweeledig.  Enerzijds is er een interestkorting van 1,5%, anderzijds kan u 40% van de interest na interestkorting aftrekken in uw belastingaangifte.  De groene lening is een tijdelijke maatregel.  Tot 31 december 2011 kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid.  Neem daarom snel contact op met uw bankkantoor als u nog van deze voordelen wilt genieten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de classificatie van groene lening, moet uw dossier aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De lening moet afgesloten zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011
  • De lening moet onder de wet op het consumentenkrediet of titel 1 van de wet op het hypothecair krediet valle
  • Het bedrag dat u geleend hebt bevindt zich tussen de 1250,00 euro en de 15000,00 euro per persoon, per jaar en per woning

 In aanmerking komen voor een groene lening

Naast deze voorwaarden zijn er nog andere modaliteiten waaraan u moet voldoen.  Zo is de groene lening enkel beschikbaar voor natuurlijke personen.  Bedrijven kunnen er geen aanspraak op maken.  U hoeft niet de eigenaar te zijn van de woning in kwestie.  Een groene lening wordt ook toegekend aan huurders.  Voor huurders is het aangeraden om een kosten/baten analyse te maken.  Relevante factoren hierbij zijn de resterende huurtijd en eventuele afspraken met de verhuurder over een eventuele participatie in de kosten.  Ook moet de huurder over een geregistreerd huurcontract beschikken.

 

Nu het einde van de groene lening in zicht komt, is de datum waarop u de lening afsluit van cruciaal belang.  Voor leningen die onder het hypothecair krediet vallen is de datum waarop de hypothecaire akte wordt afgesloten van belang.  Bij het consumentenkrediet is dit de datum waarop de lening wordt afgesloten.  Deze datum moet zich in 2011 situeren.  Kredieten afgesloten begin januari 2012 vallen uit de boot.

 

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt in dit artikel zijn er veel voorwaarde en verplichtingen verbonden aan de groene lening.  Indien u over bepaalde aspecten twijfelt of vragen hebt, kunt u best contact opnemen met uw bank.  Banken hebben de nodige expertise waardoor ze u in het traject kunnen begeleiden en eventuele fouten kunnen corrigeren.