Alternatieve energie in België > Energie besparen tips > Besparing van Energie met een HR-Ketel

Besparing van Energie met een HR-Ketel

HR ketelAardgas en stookolie worden steeds duurder.  Elk gezin wilt dit daarom zo efficiënt mogelijk gebruiken om de energiefactuur niet onnodig te laten stijgen.  Om het energieverbruik van de verwarming te drukken, zijn er hoge rendements- of HR-ketels ontwikkeld.  In vergelijking met gewone centraleverwarmingsketels gebruiken HR-ketels tot 10% minder.

 

De werking van een HR-ketel

Het principe van een HR-ketel is grotendeels identiek aan dat van een gewone CV-ketel.  Door de verbranding van gas of stookolie wordt het water verwarmd en door het verwarmingssysteem gepompt.  Bij een CV-ketel worden de uitlaatgassen vervolgens afgevoerd door een schouw of afvoerkanaal.  Deze uitlaatgassen bevatten veel energie, die door de HR-ketel wel gebruikt worden.  De gassen worden door een warmtewisselaar geleid, waar het in contact komt met het koudere water dat retour komt uit het systeem.  Hierdoor zal er waterdamp condenseren.  Bij dit proces komt er warmte vrij.  Een HR-ketel is dus efficiënter omdat de ketel uit 1 kubieke meter gas meer warmte haalt door de uitlaatgassen te gebruiken in plaats van deze onmiddellijk af te voeren.

 

Het rendement van de HR-ketel en keurlabels

Het rendement van een HR-ketel ligt boven de 100%, terwijl een CV-ketel een rendement van 70 tot 80% heeft.  Het rendement boven 100% is zuiver wiskundig.  Het verlies door het afvoeren van de uitlaatgassen moet niet in het rendement verrekend worden volgens de Europese richtlijnen.  Dit is het rendement volgens de onderste verbrandingswaarde.  Bij de bovenste verbrandingswaarde wordt dit wel meegerekend, waardoor het rendement onder de 100% zakt.  Dit wordt veroorzaakt door de uitlaatgassen en door de warmte die aan de omgeving wordt afgegeven in plaats van aan het water.  Producenten van HR-ketels proberen deze twee verliesposten zo laag mogelijk te houden.  Door het hogere rendement kan er op jaarbasis enkele honderden euro’s bespaard worden.  De exacte besparing hangt af van het jaarlijkse verbruik.  Een HR-ketel kost meer dan een gewone CV-ketel, maar de jaarlijkse besparingen op energie overtreffen deze meerkost.

Het keurmerk gaskeur is een indicatie van de veiligheid, zuinigheid en duurzaamheid van de ketel.

Er zijn vier keurmerken:

Hoog rendement

Dit label wordt toegekend aan CV-ketels met een rendement van minimaal 100%.  Toestellen met dit label zijn HR-ketels.

Schonere verbranding:

Verwarmingsketels met dit label zijn milieuvriendelijk omdat ze weinig Nox uitstoten.  Deze ketels zijn beter voor het milieu dan standaardketels.

Naverwarming  zonneboiler

Dit label duidt aan dat een zonneboiler gekoppeld is aan het systeem.  Op deze manier wordtook  zonne energie  gebruikt om het water te verwarmen.

Comfort warmwater

Enkel combiketels kunnen dit label verkrijgen.  Elke combiketel wordt dan beoordeeld op temperatuur, rendement,… en wordt zo in één van de zes klassen binnen het label ingedeeld.

Veiligheid van HR ketels

Hr-ketels zijn even veilig als een gewone  CV-ketel.  Het hergebruiken van de uitlaatgassen zorgt niet voor bijkomende of verhoogde risico’s.  Dankzij de elektronische ontsteking en de ionisatiepen is de ketel steeds beveiligd tegen het uitgaan van de waakvlam.  Zo kan er geen gas ophopen wat anders tot ontploffingsgevaar zou kunnen leiden.