Alternatieve energie in België > Alternatieve energiebronnen > Wat is alternatieve energie?

Wat is alternatieve energie?

Onder alternatieve energie verstaan we alle energie die we niet via de gewone netleverancier verkrijgen. Er zijn vier vormen van alternatieve energie die we kunnen onderscheiden. Eerst en vooral is er de zonne-energie. Deze vorm van alternatieve energie maakt gebruik van zonlicht om energie te creëren. Er zijn verschillende toepassingen die op zonne-energie werken. De meest gekende vormen zijn de zonnepanelen en de zonneboiler. De zonnepanelen zorgen ervoor dat we elektriciteit verkrijgen uit zonlicht en de zonneboiler verschaft ons warm water.

Windenergie als alternatieve energiebron

Een tweede vorm van alternatieve energie is windenergie. Deze alternatieve energie wordt gewonnen uit grote windturbines waarbij wieken door de kracht van de wind gaan draaien en op die manier elektriciteit opwekken. Natuurlijk is het niet mogelijk om een dergelijke windmolen in je tuin te plaatsen. Een kleine windmolen is al snel 15 meter hoog en zou dus de hele omgeving verstoren. Toch is het mogelijk om als privépersoon gebruik te maken van deze vorm van alternatieve energie. Je kunt ze afnemen via een grote leverancier of je kunt mede-eigenaar worden van een windturbine. In het laatste geval verleen je een financiële steun zodat de windturbine deels van jou is en jij dus ook alternatieve energie aanmaakt.

 Biomassa energie

Een derde vorm van alternatieve energie is de biomassa-energie. Deze ontstaat op een natuurlijke wijze. Planten en bomen maken namelijk gedurig energie aan door dat ze koolstof omzetten in zuurstof. Een vorm van biomassa-energie die thuis kan gebruikt worden is de houtpelletketel. Deze ketel kan perfect werken als centrale verwarming en voert pellets aan vanuit een opslagplaats in functie van de buitentemperatuur. Een zeer efficiënt gebruik van alternatieve energie.

 Waterkracht als alternatieve energie

Een laatste vorm van alternatieve energie is de energie die gewonnen wordt uit waterkracht. Deze komen voor op plaatsen waar er dankzij watervallen een enorme kracht vrijkomt waaruit energie gewonnen kan worden. Grote centrales zetten deze kracht dan om in bruikbare alternatieve energie.

 

Het gebruik van alternatieve energie is niets nieuws. Oude wind- en watermolens tonen duidelijk aan dat de mens vroeger al wist hoe de natuurlijke kracht van de natuur kon omgezet worden in bruikbare energie. Tegenwoordig is alles natuurlijk wel enorm geëvolueerd en geavanceerd zodat alternatieve energie geen nadelen meer oplevert ten opzichte van gewone energie. In tegendeel, want alternatieve energie is heel wat goedkoper en beter voor het milieu.