Alternatieve energie in België > Alternatieve energiebronnen > De wind als energiebron

De wind als energiebron

Windenergie is een vorm van groene energie waarbij gebruik wordt gemaakt van de wind als natuurlijke bron. Windenergie wordt gewonnen door middel van windmolens. Deze bestaat in verschillende formaten, maar een kleine, moderne windmolen is toch al snel 15 meter hoog. Bij windenergie zorgt de wind ervoor dat de wieken van een windmolen gaan draaien. Dit geeft als gevolg dat er in de windmolen een rotor in werking wordt gezet en deze brengt dan weer een dynamo in beweging. De dynamo zorgt voor de productie van elektriciteit of energie.

Windmolens kunnen erg groot zijn. Zo worden ze gemaakt tot een hoogte van wel 150 meter. Er zijn verschillende windmolenparken waar windenergie wordt gewonnen. Af en toe hoor je in het nieuws berichtgeving over buurtbewoners die een dergelijk park heel storend vinden omdat het uitzicht van een streek er zwaar door beïnvloed wordt. Dat is natuurlijk wel waar, maar het weegt niet op tegen de voordelen van windenergie.

 

Windenergie is een natuurlijke vorm van energie waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van milieuonvriendelijke of uitputbare elementen. Er komt geen einde aan de voorraad wind, zoals er wel een einde kan komen een voorraad olie. Bovendien levert wind zeer propere energie op wat ons milieu alleen maar ten goede kan komen.

 

Windenergie kan je als particulier aankopen via een grote leverancier, maar je kunt niet zelf een windmolen op je eigendom plaatsen. Wil je toch echt een windmolen in je bezit, dan kun je ervoor kiezen om mede-eigenaar te worden. Hierbij koop je een deel van een windmolen aan. Gezien windmolens niet goedkoop te plaatsen zijn, is deze vorm van steun zeer welkom.

 

Windenergie wordt al een eeuwigheid gebruikt, al is het dan in een iets minder gesofisticeerde vorm. In sommige streken kun je nog windmolens bezoeken zoals ze vroeger gemaakt werden om het graan te malen. Ook hierbij is het principe dat je voldoende wind moet hebben om de wieken in beweging te brengen. Tegenwoordig kunnen de molens zo ingesteld worden dat er automatisch rekening gehouden wordt met de weersomstandigheden en wijzigingen in windrichting of snelheid. Dat zorgt ervoor dat er een maximaal rendement is voor elke windmolen.